Tin tức công ty
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU NHƠN TRẠCH VÀ ĐƯỜNG DẪN GIAI ĐOẠN 1 (TỪ KM10+000 ĐẾN KM12+600) THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1A THUỘC ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TP.HCM
26/09/2022