Tổng quan dự án

Tên công trình Trụ sở HĐND tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Giá trị hợp đồng
37 tỷ
Thời gian thi công 2017
Chủ đầu tư
Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu
Phạm vi công việc
Xây dựng Khối nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Quy mô 04 tầng, tổng chiều cao H=20.8m. Tổng diện tích sàn, mái ngói & các hạng mục phụ trợ: 5,593.25m2

Dự án khác