Tổng quan dự án

Tên dự án Nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 2.2
Công suất
715 MW
Địa điểm TT Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá trị hợp đồng
36 tỷ
Thời gian thi công 2002-2003
Chủ đầu tư
Công ty năng lượng Mê Kông (MECO)
Phạm vi công việc
Nhà Gas Turbine
 

Dự án khác

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đắk Nông & Lâm Đồng
Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước
Trị An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai