Tổng quan dự án

Tên công trình Mở rộng Cảng Đồng Nai
Gói thầu Thi công cầu Cảng số 3 mở rộng thuộc dự án mở rộng Cảng Đồng Nai - GĐ 1
Địa điểm Đồng Nai
Thời gian hoàn thành 11/2022
Giá trị hợp đồng 47,2 tỷ
Chủ đầu tư
Công ty CP Tư Vấn và XD Phú Xuân
Hạng mục thi công Khoan đất, đá thi công cọc khoan nhồi và cọc đóng BTCT 45x45cm

Dự án khác

TP.HCM - Đồng Nai
 Cái Bè - Tiền Giang
Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu