Tổng quan dự án

Tên dự án Mái Cảng Hàng Không Cam Ranh – Khánh Hòa
Giá trị hợp đồng
12,2 tỷ
Thời gian thi công 2008
Chủ đầu tư
Công ty CP Xây Dựng & Đầu Tư Nam Thành
Phạm vi công việc
Chế tạo hệ dàn mái thép

Dự án khác