CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách là điều rất quan trọng với Chương Dương Corp.. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Cienco 525 sẽ sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp vào những mục đích hợp pháp dưới đây:
• Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng có yêu cầu.

• Gửi thông bảo, thực hiện cách chương trình quảng cáo, marketing, PR cho các dịch vụ mới trên website.

• Thông qua địa chỉ mail, số điện thoại mà khách hàng cũng cấp để phản hồi những thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

• Chúng tôi có thể chuyển một số thông tin của Quý khách như: Họ tên, điện thoại, địa chỉ,… cho bên thứ ba để tiến hành liên hệ làm việc.

CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

• Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như mục đích đã đề ra.

• Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

• Việc Quý khách cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm: Địa chỉ, Email, số điện thoại, tên người liên hệ) đồng nghĩa rằng Quý khách xác nhận Đồng ý tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn tư vấn, thông báo từ Chương Dương Corp..

• Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu.

• Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị.

 

- BQT Website Chương Dương Corp. -